"; // echo $myparam . "
"; // echo $myparam2 . "
"; // echo $myparam3 . "
"; ?>",$htmltitle,$htmlheader1)); echo($page_data); echo($htmlcontent); include("restricted/redirect.php"); echo($htmlfooter); $sqld=SqlDone(); if ($sqld) echo $sqld; } else if (strlen($myrequest) == $range_games["dig"]) { if ($_SESSION["cookie"]["logged_in"]) { include("restricted/index.php"); } } else if (strlen($myrequest) == $range_links["dig"]) { $link=SqlGetRow("cgrd_link","id",$myrequest); if ($link) { $link[3]++; $arr=explode(" ",$link[7]); $is_local=ArrGet("=",$arr,"local",0); $self_delete=ArrGet("=",$arr,"delete",0); $link_expire=$link[6]; $link_func=ArrGet("=",$arr,"func",""); if ($self_delete || ($expire>0 && (time()<$expire))) { if (!mysqlsub_query("DELETE FROM `cgrd_link` WHERE `cgrd_link`.`id` = '".$link[0]."' LIMIT 1", $db_id)) LogInfo("sqlerr","Failed go_links. ".mysqlsub_error()); LogInfo("link_kill","url=".$link[1]."/?".$link[0]." by=".$link[2]); } else { //LogInfo("link_go","url=".$link[1]."/?".$link[0]." by=".$link[2]); SqlSetCol("cgrd_link","id",$link[0],"visits",$link[3]); SqlSetColDateNow("cgrd_link","id",$link[0],"lastvisit"); } if ($is_local) { switch ($link_func) { case "": { } break; case "swflogin": { LogInfo("bot_login","userid=".$link[2]); login($link[2]); Die("userid=".$link[2]."&done=1"); } break; case "refer": { $has_clicked=$_SESSION["referal"]["code"]; if (!$has_clicked) { $res=mysqlsub_query ( "SELECT * FROM `cgrd_log` WHERE `ip`='".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."' AND `event`='referal'" , $db_id ); $has_clicked=mysqlsub_num_rows ($res)>0; if (!$has_clicked) { LogInfo("referal","userid=".$link[2]); $time_now=time(); if (!$_SESSION["referal"]) $_SESSION["referal"]=Array(); $_SESSION["referal"]["code"]=$link[0];//substr(RndStr(16),0,16); $reward=ArrGet("=",$arr,"reward","0"); $names=Array(0=>"userid","userid2","type","reward","created","claimed","flags"); $values=Array(0=>$link[2],$_SESSION["referal"]["code"],"newuser",$reward,$time_now,-1,""); SqlCreateRow("cgrd_referral",$names,$values); } else { $ret=mysql_fetch_assoc($res); $has_clicked=strlen($ret['userid2'])==8; if (!$has_clicked) { if (!$_SESSION["referal"]) $_SESSION["referal"]=Array(); $_SESSION["referal"]["code"]=$ret['userid2']; } } } if ($link[1][0]=='/') header("Location:http://parsite.net".$link[1]); else header("Location:http://".$link[1]); exit(); } break; case "refer2": { $res=mysqlsub_query ( "SELECT * FROM `cgrd_log` WHERE `ip`='".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."' AND `event`='referal2'" , $db_id ); $has_clicked=mysqlsub_num_rows ($res)>0; if (!$has_clicked) { LogInfo("referal2","userid=".$link[2]); $reward=explode(';',ArrGet("=",$arr,"reward","clicks:0;chips:0")); $reward_clicks=ArrGet(":",$reward,"clicks","0"); $reward_chips=ArrGet(":",$reward,"chips","0"); if ($reward_chips>0) { AddChips($link[2],$reward_chips,"earned","log_sys",1); } if ($reward_clicks>0) { $rwd_stats_0=SqlGetRow("user_game","userid",$link[2]); $rwd_stats_0[1]=$rwd_stats_0[1]+$reward_clicks; SqlSetCol("cgrd_user_0","userid",$link[2],"payed",$rwd_stats_0[1]); } Add_Achievement($link[2],54); } header("Location:".$link[1]); exit(); } break; default: } header("Location:".$link[1]); } else { header("Location:http://".$link[1]); } } } } else { switch ($myrequest) { case "": { if (isset($_SESSION["cookie"]["logged_in"]) && $_SESSION["cookie"]["logged_in"]) { ob_start(); include("restricted/main.php"); $page_data=ob_get_contents(); ob_end_clean(); echo(str_replace("",$htmltitle,$htmlheader1)); echo($page_data); echo($htmlcontent); include("restricted/redirect.php"); echo($htmlfooter); } else { // header("Location: /html/overzicht.htm"); $mdl=SqlGetRow("cgrd_module","id",1); header("Location: /html/".$mdl[15]); // $ip=$_SERVER["REMOTE_ADDR"]; // $ua=$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; // $row=SqlGetRow("sainar", "ip", $ip); // if (!$row) { // $flags="ua=".$ua; // $names=array(0=>"ip","log","flags"); // $values=array(0=> $ip,1,$flags); // SqlCreateRow("sainar",$names, $values); // $row=SqlGetRow("sainar", "ip", $ip); // if ($row) { // readfile("index0.htm"); // } // } else { // $row[1]++; // SqlSetCol("sainar", "ip", $ip,"log",$row[1]); // readfile("index1.htm"); // } } } break; case "main": { if ($_SESSION["cookie"]["logged_in"]) { echo("

Op bendes.nl verdien je meer geld en krijg je meer respect als je veel ervaring hebt.

Maar dat is toch niet eerlijk? Zeg nou zelf. Juist die mensen die al hun waardevolle tijd verspillen aan een beetje wezenloos klikken, krijgen meer status?

En ik dan?

Ik heb die waardevolle tijd goed gebruikt om pardoes rijk te worden! Verdien ik geen respect? Juist de creatiefste onder ons die innoveren en inspireren zijn echt eerbiedwaardig!

En ik ga echt niet als een robot steeds in de maat op de muis klikken! Ik zou iets kunnen bouwen dat dat gewoon voor me doet! Sterker! Ik ga wat bouwen dat dat doet!

Een programma met meerdere sites! En al die sites kan je uitbreiden naar nieuwe servers en updaten. Allemaal volgens de visie van de speler zelf! Iedereen komt aan het woord!

Dat was inmiddels al een half jaar geleden, en nu is hij eindelijk af!

En ik deel hem met jou! ;-)

Voor vijf euro.

* Hey! Psst! Geld verdienen?
"); } else { // header("Location: /html/overzicht.htm"); $ip=$_SERVER["REMOTE_ADDR"]; $row=SqlGetRow("sainar", "ip", $ip); if (!$row) { $names=array(0=>"ip","log","flags"); $values=array(0=> $ip,1,""); SqlCreateRow("sainar",$names, $values); readfile("index0.htm"); } else { $row[1]++; SqlSetCol("sainar", "ip", $ip,"log",$row[1]); readfile("index1.htm"); } } } break; case "session": { // if (substr($_SERVER["http_referer"],0,strlen($site_url)) == $site_url) { if ($_SESSION["cookie"]["logged_in"]) { if (strlen($_SESSION["cookie"]["next_script"]) > 0) Set_Session(md5(RndInt(512))); echo($scriptheader); echo(""); include("restricted/session.php"); echo($scriptfooter); /* echo(""); */ } // } } break; case "menu": { if ($_SESSION["cookie"]["logged_in"]) { Set_Session(md5(RndInt(512))); echo($scriptheader); echo(""); include("restricted/user.php"); echo($scriptfooter2); } } break; case "null": { if ($_SESSION["cookie"]["logged_in"]) { echo($scriptheader); echo($scriptfooter2); } } break; case "upgrade": { include("cgrd2.htm"); } break; default: { include("restricted/index.php"); } } } // // // // // // // // // // // // // // // // // // echo "-------]".$getstring."[-------"; // // include("index_main.php"); // // // // // // // // // // // // // // // // } break; case "": case "q": case "p": case "w": case "m": { // $author=$pathex[1]; // $appname=$pathex[2]; // $ver=$pathex[3]; // include("m/index.php"); include("restricted/m.php"); } break; case "meta": case "html": { include("restricted/htmlpage.php"); } break; case "meta": case "html": { include("restricted/htmlpage.php"); } break; default: { //echo "-------]".$getstring."[-------"; // readfile(basename($_SERVER['REQUEST_URI'])); } } } ?>